כשנתונים הופכים להיות שחקן מרכזי, גוברת הדרישה להנגשת המידע באמצעות אינפוגרפיקה וגרפים.

להלן דוגמאות לפרוייקטים אינפוגרפיים סטטיים ודיגיטלים-אינטראקטיביםתרשים זרימה לתהליך

מתוך מדריך להקמת מערך וטרינרי באשכול. לקוח: משרד הפנים

מפת היררכיה ותהליכים

לדו״ח הממונה על הוצאות שכר במשרד האוצר - פרק חינוך


תהליך וטיימליין לפיטורי מורה במערכת החינוך

לדו״ח הממונה על הוצאות שכר במשרד האוצר - פרק חינוך

מפת היררכיה ותהליכים

לדו״ח הממונה על הוצאות שכר במשרד האוצר - פרק בריאות


אינפוגרפיקה אינטראקטיבית לתחקיר של גרינפיס

תרשים זרימה אינטראקטיבי לתחקיר של גרינפיס


הפרוייקט: מצגות לימודיות אינפוגרפיות

הלקוח: יד לוי אשכול


הפרוייקט: דף נחיתה לסיכום שנה (מה מספרים הנתונים על הישגי השנה שהיתה בשותפויות רוטשילד - דאטה סטורי-טלינג)

הלקוח: שותפויות רוטשילדהנתונים שלכם מחפשים קמפיין?
יש לכם נתונים? בואו נעשה מהם קמפיין