תיק 3000 - פרשת הצוללות וכלי השיט

מפת הקשרים המסובכים של תיק הצוללות והספינות עפ״י הדיווחים בתקשורת הישראלית. הנפשות הפועלות, המחוברים הקרובים, המחוברים הרחוקים והקשרים ביניהם.

עברו מעל הדמויות הפועלות כדי לראות את הקשרים שלהן, לחצו עליהן כדי לקרוא את עלילותיהן, ושחקו עם המפה. היא גמישה ודינמית. בהנאה.

המשך יבוא...