ויש עוד בכפתורים הבאים:

ויש עוד בכפתורים הבאים:יש לכם נתונים? בואו ניתן להם לעבודיש לכם נתונים? בואו ניתן להם לעבוד